Azərbaycan dili
ELEKTRON BİLET SİSTEMİ

ELEKTRON BİLET SİSTEMİ

Teatr, sərgi, konsert, kinoteatr üçün ödənişli və ya ödənişsiz bilet satışlarının həyata keçirilə biləcəyi, əl terminalları ilə giriş və çıxış nəzarət sisteminə sahib kompleks həlldir.

RƏQƏMSAL NƏŞRLƏR

RƏQƏMSAL NƏŞRLƏR

Adobe™ Digital Publishing Suite jurnal, kitab, qəzet kimi nəşrlərin interaktiv formada mobil qurğularda rəqəmsal istifadəsini təmin edən həlldir.

ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ

ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ

Müəsissə və təşkilat daxilində istifadə olunan müxtəlif növ sənədlərin elektron mühitdə avtomatlaşdırılmış qaydada dövriyyəsini təmin edən həlldir.

RƏQƏMSAL ARXİVLƏMƏ

RƏQƏMSAL ARXİVLƏMƏ

Sahib olduğu geniş funksional özəlliklər ilə formatından asılı olmayaraq bütün materialları beynəlxalq kataloqlama standartlarında rəqəmsal olaraq arixlənməsini təmin edən kompleks həldir.

ELEKTRON TƏHSİL

ELEKTRON TƏHSİL

Təhsil prosesində olan bütün münasibətləri elektronlaşdırmağa imkan verən, təhsil müəssisəsinin ehtiyaclarını qarşılayacaq yeniliçi standartlara sahib, kompleks həlldir.

BİZNESİN AVTOMATLAŞDIRILMASI

BİZNESİN AVTOMATLAŞDIRILMASI

Biznes proseslərində təkrarlanan əməliyyatların qarşısının alınmasını təmin edən, digər biznes İT infrastuktur vahidləri ilə ortaq işləmək imkanını sahib həllər toplusudur.

MALİYYƏ-FİNANS HƏLLƏRİ

MALİYYƏ-FİNANS HƏLLƏRİ

Şirkət və ya qurumların maliyyə və mühasibatlıq əməliyyatlarını tək mərkəzdən idarə etmələrini təmin edən kompleks həlldir.

İNTERAKTİV MUZEY

İNTERAKTİV MUZEY

Nümayiş olunan əsərlərin originallığını qorumaqla muzey ziyarətçilərinin mənimsəmə təcrübələrini ən yüksək interativlik səviyyəsi ilə təmin edən həllər toplusudur.

Yüklənir