Azərbaycan dili

Günümüzdə internet istifadəçilərinin 40% internetə mobil qurğular vasitəsi ilə daxil olmaqdadır. Bu tendensiyası istənilən biznes sahəsi üçün mobilləşmə zəruriyyətini yaradır. Beləki, müasir dövrdə istənilən biznes sahəsinin müştəriləri öz sorğularını mobil qurğular vasitəsi ilə göndərir. Bunu nəzərə alaraq «NOVA» tam adaptasiya imkanlı multiplatforma  (iOS, Android, Windows) dəstəyinə sahib, mobil həlləri və tətbiqləri təklif edir.

 

Şirkət və qurumlar müəssisədaxili iş prosesini optimallaşdırmaq məqsədi ilə idarəetmə və qərarvermə vasitələrinin mobilləşməsinə üstünlük verirlər. «NOVA» olaraq müştərilərimizin müəyyənləşdirdikləri hədəflərə çatmasına nail olmaq üçün daima 3 əsas komponentin, layihə idarəedilməsi, inteqrasiya özəllikləri və layihə sonrası texniki xidmətin göstərilməsinin vəhtədini təşkil etməyə çalışırıq.

 

Sahib olduğumuz çoxillik təcrübə və formalaşmış bilik bazası bizə tələblərinizə ən uyğun həlli və texniki yanaşmanı təyin edib, onu təbiq etməyə imkan yaradır.

 

Mobil tətbiqlərin yaradılması prosesi aşağıdakı kimidir:

 

Yüklənir