Azərbaycan dili

Şirkət və qurumlar iş effektivliyinin artırmaq məqsədi ilə müxtəlif kompleks informasiya sistemlərinə (İS) və informasiya texnologiyalarına (İT) ehtiyac duyur. İş proseslərinin optimallaşdırılması , ümumi nəzarət mexanizm və sistemlərinin tətbiqi biznes mühitində səmərəliliyin əldə edilməsi üçün əsas şərtdir.

Korporativ fəaliyyət ənənələrinə və formalaşmış iş strukturuna sahib şirkət və qurumlar iş proseslərinin optimallaşdırılmasında tərəddüd edir, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq aşağıdakı suallara cavab axtarırlar.


İT konsaltinq informasiya texnologiyalarından istifadənin effektivliyini artırmaq məqsədini daşıyan müstəqil professional rəyin verilməsi ilə nəticələnən lahiyə əsaslı fəaliyyət növudur. Bu fəaliyyətin əsas məqsədi şirkət və ya qurumların informasiya texnologiyaları resurslarından planlı və səmərəli şəkildə istifadəsini təmin etməkdir.


İT konsaltinq xidmətindən istifadənin üstünlükləri aşağıdakılardır:

«NOVA» olaraq müştərilərimizə aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

Yüklənir